top of page

เอไอเอ อินฟินิท เวลท์ เพรสทีจ
(ยูนิต ลิงค์)

      18 ถึง 75 ปี 

ระยะเวลาคุ้มครอง​

  ถึง 99 ปี 

ลดหย่อนภาษี

อายุที่รับประกันภัย 

 

ตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการเลือกลงทุนในกองทุน AIA GLOBAL FUNDS
   ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระดับโลกมาช่วยบริหารพอร์ตโฟลิโอ ได้แก่ WELLINGTON                           MANAGEMENT, BAILLIE GIFFORD และ BLACKROCK
   เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้
- แบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่ให้ความคุ้มครองชีวิตสูง
- สามารถเลือกวางแผนการเงินให้เหมาะสมกับรูปแบบของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นแผนส่งต่อความมั่งคั่ง               หรือคนที่เตรียมพร้อมวัยเกษียณ
- พิเศษกับส่วนลดค่าการประกันภัย (COI) ในกรณีสุขภาพมาตรฐานและสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์นี้ดีอย่างไร

ความคุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) หรือตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนพอหักค่าใช้จ่ายตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

เลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ ได้ตามความต้องการ ทั้งแบบ 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี

เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าแบบประกันทั่วไป
เบี้ยประกันหลังหักค่าใช้จ่าย** จะถูกนำไปลงทุนผ่านกองทุนผสม
AIA GLOBAL FUND 3 กอง ที่มีการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนระหว่างตราสารหนี้กับตราสารทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ที่สามารถเลือกได้ตามระดับความเสี่ยง 

 

รับส่วนลดค่าการประกันภัย (COI) 20% สำหรับลูกค้าที่สุขภาพมาตรฐาน และ 30% สำหรับลูกค้าที่สุขภาพดีกว่ามาตรฐาน สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป

ลดหย่อนภาษีได้*** ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตรับจำนวนเงินที่มากกว่าระหว่าง
1. จำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ขณะนั้น หัก จำนวนเงินที่ถอนจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักทั้งหมด (ถ้ามี) 
2. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก บวก 1 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักปีแรกรวมกับ มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี)

 สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมแบบแยกชำระเบี้ยประกันภัย PPR ได้ทุกแบบ
ยกเว้น WP, PB, LADY CARE และ LADY CARE PLUS

ตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินของคุณให้ความคุ้มครองชีวิตสูง และสามารถเลือกวางแผนการเงินให้เหมาะสมกับรูปแบบของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นแผนส่งต่อความมั่งคั่ง
หรือคนที่เตรียมพร้อมวัยเกษียณ

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

รับสิทธ์เป็นสมาชิกเอไอเอ เพรสทีจ คลับ

โบนัสพิเศษยามเกษียณ (RETIREMENT BONUS)

สิทธิ NON-LAPSE GUARANTEED
เท่ากับจำนวนปีที่ชำระเบี้ยประกันภัยหลักสูงสุด 20 ปี ทั้งนี้ ความคุ้มครองชีวิตต่อเนื่องเท่ากับปีที่จ่ายเบี้ยประกันภัยหลัก ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ ชำระเบี้ยฯ RP ครบตามกำหนดทุกงวด ไม่เคยถอนเงินจากหน่วยลงทุนของเบี้ยฯ RP และไม่เคยลดจำนวนเบี้ยฯ RP

การบริการและการต้อนรับพิเศษ 
ที่ฝ่ายการแพทย์ AIA และโรงพยาบาลพันธมิตรของเอไอเอ

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาแอดไลน์

bottom of page